maanantai 2. joulukuuta 2013

Asukastalojen tulevaisuus – komitean suunnittelema hevonen?


Yhden miehen työryhmäni on virkamiestyön tuloksia odotellessaan päätynyt esittämään asukastalojen toimintamalliksi seuraavaa:

1.     Helsingin kaupunki ottaa asukastalot vastuulleen.  Kaupunki huolehtii kiinteistä kuluista ja kiinteistöjen kunnossapidosta.
2.     Asukastalot toimivat aluetyön alaisten lähityöntekijöiden tukikohtina. Taloissa työskentelee myös aluetyöntekijöitä, jotka tukevat ja koordinoivat vapaata kansalaistoimintaa.
3.     Kaupunginosayhdistykset ja muut alueella toimivat kansalaisjärjestöt voivat saada tiloja käyttöönsä ilmaiseksi tai muodollista korvausta vastaan. Vuokria voidaan porrastaa käyttötarkoituksen mukaan.
4.     Kaupunki jakaa järjestöavustuksia hyvin perusteltuihin hankkeisiin, jotka voivat olla myös lyhytkestoisia.
5.     Toimintamallia käyttöön otettaessa otetaan huomioon nyt hyvin toimivien asukastalojen kokemukset.

Monijäsenisillä komiteoilla on taipumus tuottaa tuloksia, joissa kaikki mahdollinen on otettu huomioon, ja jotka juuri siksi osoittautuvat vaikeiksi tai peräti mahdottomiksi toteuttaa (”Kameli on komitean suunnittelema hevonen”). Kun minun ei ole tarvinnut hakea kompromisseja eikä tiedossani ole ollut ainakaan liikaa numeerista tietoa, olen ollut vapaa laatimaan yksinkertaisen ja ymmärrettävän mallin.

On jännittävää nähdä, kuinka paljon parempi virallinen ehdotus on. Vai onko?

Ei kommentteja: