tiistai 20. maaliskuuta 2012

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen: ryhmäpuheenvuoro seminaarissa


Helsingin sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisessä on vähitellen päästy siihen, mistä Deloitten konsulttiselvityksessä oikeastaan olisi pitänyt lähteä: palvelukokonaisuuksien miettimisen ja niiden rajapintojen määrittämiseen.

Organisaatiot eivät ole olemassa itseään varten, vaan jotta kaupunkilaisille voitaisiin tarjota heidän tarvitsemiaan palveluja. Liian moni uudistus on lähtenyt liikkeelle siitä, että uusien johtajien on ollut pakko järjestellä laatikot uudelleen ja ajaa sisään jokin sopivan uusi johtamisjärjestelmä. Tästä ei nyt onneksi tunnu olevan kyse.

Muutosta vetänyt virkamiestiimi esittää sosiaali- ja terveystoimen jakamista kolmeen alueeseen. Niissä on onnistuttu hyvin yhdistämään samaan kokonaisuuteen 1) lastensuojelu sekä lasten ja nuorten terveydenhoito, 2) päihde- ja mielenterveyshuolto ja 3) pitkäaikaissairaanhoito, kotihoito sekä vanhusten asumispalvelut. Ongelmaksi saattaa jäädä, että päihdeasiat ovat yhdessä ja toimeentulokysymykset toisessa laatikossa – mutta sellaista organisaatiota tuskin onkaan, josta kaikki saumat on poistettu.

Nyt esitetty malli on kyllin hyvä, jotta siihen voidaan siirtyä. Täytyy kuitenkin muistaa, että hikisin urakka on vasta alussa. Henkilöstön ja etenkin väliportaiden esimiesten tehtävät muuttuvat enemmän kuin vielä hahmotamme, ja tähän muutokseen on saatava tukea. Muutoksen tiimellyksessä ei saa hetkeksikään unohtaa kaupunkilaisia, joiden palvelut täytyy turvata. Tavoitteena tulee olla, että kaupunkilaisen ei tarvitse edes tietää, mistä laatikosta hän kulloinkin palvelunsa saa.

Seuraavien vaalien jälkeen alkanee taas uusi keskustelukierros terveysasemien lukumäärästä ja mahdollisesti lakkautettavista asemista. Uusi sote-malli vie mielestäni vääjäämättä kohti sellaisten sosiaali- ja terveysasemien verkostoa, jotka tarjoavat nykyistä selvästi laajemmat palvelut. Se ei voi tarkoittaa muuta kuin siirtymistä pienten lähiterveysasemien verkostosta suurempiin keskusterveysasemiin. Uusi lautakunta ja uusi valtuusto saavatkin heti pohdittavakseen, miten samalla turvataan läheltä saatavat peruspalvelut.

Ei kommentteja: