sunnuntai 18. maaliskuuta 2012

Työterveyshuoltoa työttömille?

Osmo Soininvaara ehdottaa blogissaan säännöllisiä terveystarkastuksia työttömille. Hän pohdiskelee, tuottaisivatko tällaiset ilmaiset ja kohdennetut terveystarkastukset paremman terveyshyödyn kuin nyt Helsingissä ehdottamamme terveyskeskusmaksun perimisestä luopuminen.

Oden ajatus ei ole huono. "Työttömien työterveyshuollosta" on ainakin epämääräisissä kabineteissa ollut paljonkin puhetta. Ratkaisseeko sekään kuitenkaan sitä ongelmaa, että hankalinta ja potentiaalisesti sairainta väestönosaa on vaikea saada huolehtimaan terveydestään?

Suurin terveyshyöty voitaisiin saada, jos terveystarkastuksia ajoitettaisiin kaikkiin suurimpiin elämän murrosvaiheisiin: eläkkeelle jäämiseen, työpaikan menettämiseen, avioeroon, ylipäätään sellaisiin elämäntilanteisiin, joihin tiedetään liittyvän suuria terveysriskejä.

Lähiö-Suomessa voisi myös olla liikkuvia terveyskioskeja, joihin kansalaiset voisivat hetken mielijohteesta piipahtaa ostarilla kaupassa tai pubissa käydessään. Hyväkuntoiset ja hyvin toimeen tulevat huolehtivat kyllä terveydestään itsekin. Huono-osaisempia kannattaisi vähän koettaa pyydystääkin.

En muuten ole hirveän ihastunut tuohon "viihdekäytön" käsitteeseen, eivätkä ole tuntemani fiksut lääkäritkään. Uskon, että ihmisellä on aina jokin perusteltu syy ottaa yhteyttä terveydenhoitojärjestelmään. Osalla se voi olla silkka yksinäisyys, tai sitten elämänhallinnan taidot ovat niin heikot ettei osata erottaa pientä nuhaa vakavasta sairaudesta. Ammattitaitoinen terveydenhoitaja tai lääkäri osaa halutessaan vainuta nämä ei-somaattisetkin syyt.

"Turhaa" lääkärissä käymistä torjuu myös työparimalli, jossa potilas ottaa aina ensin yhteyttä terveydenhoitajaan, joka sitten arvioi hoidon tarpeen ennen kuin lääkärin vastaanottoaikaa annetaan. Jos henkilökunta vain saadaan pysymään terveysasemalla, tulevat kanta-asiakkaat nopeasti terveydenhoitajalle ja lääkärille tutuiksi, jolloin heidän elämäntilanteeseensakin pystytään puuttumaan.

Paljon todennäköisempää ja yhteiskunnalle kalliimpaa viihdekäyttö on yksityisen terveydenhoidon puolella, missä aikoja saa oitis, jos vain maksaja löytyy. Ei se siis maksusta kiinni ole.

1 kommentti:

Sanna Vesikansa kirjoitti...

Oden ehdotus on hyvä, mutta se Helsingin pitäisi tehdä joka tapauksessa terveydenhuoltolain velvoittamana:

13 §
Kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille.

Hyviä käytäntöjä miten työttömien terveystarkastukset järjestetään on ympäri Suomea laajasta projektista 2007-2010, missä Helsinki ei valitettavasti ollut mukana
http://info.stakes.fi/tyottomienterveydenhuolto/FI/index.htm

Terveyskeskusmaksun poisto on sekin hyvä suunta. Kumpi näistä pitäisi tehdä ensin on vaikeampi vastaus. Joka tapauksessa jokaisen päätöksen terveydenhuollossa pitäisi edistää terveyserojen kaventamista. Taas uusimmat OECD:n raportin mukaan Suomen terveyspalvelujen käyttö on OECD-maista epätasa-arvoisimpia: hyvätuloiset käyttävät terveyspalveluja selvästi enemmän kuin pienituloiset.