maanantai 3. joulukuuta 2012

Tuomarinkylän rakentaminen vastatuulessa?

Vihreät saivat tänään Tuomarinkylän kaavamuutosasiassa kaupunginhallituksessa läpi aika hyvän tekstimuutoksen:

"Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa selvittämään mahdollisuuksia käyttää asemakaavasta pois rajattua aluetta täydennysrakentamiseen ja uuden asemakaavan laatimiseen. Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun Tuomarinkylän kartanon ympäristön täydennysrakentamis
selvityksessä tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot ja sen asema osana Helsinki-puistoa ja mahdollisesta täydennysrakentamisesta tulee neuvotella asiaan kuuluvien viranomaisten kanssa. Mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä tulee turvata ratsastus- ja koiratoiminnan jatkuminen. Selvityksen yhteydessä on syytä tarkastella myös alueen ja Tuusulanväylän välistä kaistaletta."

Pitäisin pienenä ihmeenä, jos näiden ohjeiden mukaan tehty selvitys puoltaisi Tuomarinkylän peltojen rakentamista.

Asuntojen rakentaminen Vanhan Tuusulantien varteen muuten edellyttäisi meluvallin rakentamista Tuusulanväylän ja asuntoalueen väliin. Paitsi että se ei olisi ihan ilmaista, se muuttaisi koko maiseman melkoisen oleellisesti.

Jäämme odottamaan.