lauantai 15. kesäkuuta 2019

Oppivelvollisuus on yhdenvertaisuutta

Puheenvuoroni Vihreiden puoluekokouksessa 2019:

Hallitusohjelmassa on oppivelvollisuuden pidentäminen. Se on hyvä juttu. Kun sitä arvioidaan ja sen toteuttamista suunnitellaan, kannattaa pitää mielessä, että se on ennen muuta yhdenvertaisuushanke. Toisen asteen opintojen kustannukset ovat edelleen pitäneet yllä luokkaeroja. Vihreiden vanha vaatimus aidosti maksuttomasta toisesta asteesta saavutetaan yksinkertaisimmin juuri oppivelvollisuuden kylkiäisenä.

Pidennetty oppivelvollisuus muuttaa varmasti niin lukiota kuin ammatillista toisen asteen koulutusta tavoilla, joista on vielä vaikea sanoa mitään. Kouluista, muun muassa lukioiden rehtoreilta ja opettajilta tuoreeltaan saatua palautetta ja kritiikkiä ei saa leimata muutosvastarinnaksi ja ohittaa. Koulutusjärjestelmän muutokset onnistuvat vain, jos niille saadaan laaja hyväksyntä. Se tarkoittaa, että uudistus täytyy viedä läpi keskustellen ja opetuksen kenttää kuullen - unohtamatta tietenkään niitä nuoria, joiden elämästä on kyse.

Itse pidän kaikkein tärkeimpänä sitä, että nyt on mahdollista tavoittaa aivan uudella tavalla se viisitoista prosenttia ikäluokasta, joka tällä hetkellä jää kokonaan vaille toisen asteen tutkintoa. Nämä nuoret ovat kaikkein suurimmassa syrjäytymisriskissä. Puhumme nyt nuorista, joille kasautuvat kaikki vakavat ongelmat: ihmissuhdevaikeudet, pitkäaikaistyöttömyys, köyhyys, mielenterveysongelmat, somaattiset sairaudet, päihde- ja peliriippuvuus. Tarvitaan monipuolisia ja vahvasti yksilöllistettyjä toimintatapoja, jotta heidät saadaan pysymään kiinni yhteiskunnassa ja mielekkäässä elämässä. Parikin lisävuotta koulun piirissä, tavalla tai toisella, voi monelle olla juuri se ratkaiseva tuki.

Hyvä vasta-argumentti, jota minäkin olen käyttänyt, on ettei auta jatkaa parilla vuodella samaa koulunkäyntiä, jota nuori on yhdeksän vuoden aikana oppinut hylkimään. Eipä tietenkään, mutta ei siitä ole kysymyskään. Kuluneen kevään mittaan opin konkreettisesti kymppiluokan opettajana näkemään, että aivan liian monelta nuorelta puuttuvat ne arjen ja oppimisen taidot, joita tarvitaan jo pelkästään kouluun saapumiseen suurin piirtein päivittäin ja suurin piirtein ajallaan. Tarvitaan etsivän nuorisotyön taitoja, jotta tavoitetaan nekin nuoret, jotka eivät itsenäisesti koulupolkuaan löydä.

Hyvät ystävät, annetaan kaikille nuorille arvo. Pidetään kaikki nuoret mukana.

Ei kommentteja: