keskiviikko 17. maaliskuuta 2010

Mitä on vihreä sosiaali- ja terveyspolitiikka?

Mitä on vihreä sosiaali- ja terveyspolitiikka?

Joissakin taannoisissa vaaleissa Johanna Sumuvuorella oli napakka vaalilause, jonka melkein omin itselleni: Vapaus, vihreys, tasa-arvo. Olen tätä slogania pyöritellyt mielessäni monissa yhteyksissä ja todennut että kas: noista kolmesta sanasta voi johtaa yllättävän paljon. Mitä ne voisivat merkitä sosiaali- ja terveyspolitiikan kannalta?

VAPAUS

Vapaus tarkoittaa minulle demokraattista päätöksentekoa, erityisesti avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Mattivanhaslainen ”keskeneräisistä asioista ei keskustella” –asenne on myrkkyä demokratialle. Päinvastoin: kun on kysymys kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, on heitä pyrittävä aktiivisesti kuulemaan jo valmisteluvaiheessa.

Vapaus tarkoittaa toisaalta myös vapautta valita. Yhden vaihtoehdon holhousmalli on tältä kannalta yhtä huono vaihtoehto kuin vapaat palvelumarkkinat, joilta saa mitä haluaa – rahalla.

VIHREYS

Vihreydestä tulee ensimmäisenä mieleen ympäristönäkökulma. Se ei kuitenkaan suoraan anna minulle hirveästi tarttumapintaa terveyspolitiikkaan. Ajattelen, että ympäristön huomioon ottaminen sisältää tärkeän vihreän periaatteen, että emme voi sälyttää laskua kenenkään muun maksettavaksi. Terveyspolitiikassa se voisi tarkoittaa, että pyrimme tukemaan kaikkia sellaisia toimia, jotka auttavat ihmisiä pitämään yllä terveyttään ja yleistä hyvinvointiaan. Useimmat kansantautimmehan olisivat varsin helposti ehkäistävissä jo sillä, että katsoisimme vähän tarkemmin, mitä panemme suuhumme.

TASA-ARVO

Tasa-arvo merkitsee yksinkertaisesti ihmisten yhdenvertaisuutta. Alueellinen yhdenvertaisuus, sosiaalinen yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen yhdenvertaisuus ovat lähes itsestään selviä. Vihreät ovat myös pitäneet esillä vaivaisten asiaa ja esteettömyyttä samoin kuin maahanmuuttajataustaisten väestöryhmien asemaa. Väestön ikääntyessä on muistettava, että myös vanhukset ovat täysivaltaisia kansalaisia, joita on kuultava heitä itseään koskevissa asioissa.

Tasa-arvo kytkeytyy suoraan vapauden ja demokratian vaatimuksiin: Vihreät ovat olleet valppaina tukemassa kansalaisten omaa aktiivisuutta ja suoraa kansalaisdemokratiaa, mistä on pidettävä vastedeskin kiinni.

Mikä tässä kaikessa on nimenomaan vihreän politiikan ja ajattelun ydintä? Aivan äärimmilleen tämän kaiken tiivistän:

Vihreät pyrkivät edistämään kaikkea, mikä tukee ja edistää ihmisten omaa elämän- ja terveyden hallintaa.

Ei kommentteja: